Deelnemersvoorwaarden

Als Deelnemer sluit je een Deelnemersabonnement af voor de initiële looptijd. Deze initiële looptijd eindigt aan het einde van deze periode (meestal jaar) plus de resterende dagen van die lopende maand. Hierna zal het abonnement maandelijks opzegbaar zijn.

Via het platform van BFO kun je je aanmelden om een abonnement voor gebruik van het vitaliteitsaanbod van onze partners (“Deelnemersabonnement”) af te sluiten. Dit kan alleen als jouw werkgever of vereniging een contract met BFO heeft afgesloten. Jouw werkgever of vereniging kan deze aanmelding ook voor je verzorgen. 

Om gebruik te kunnen maken van het vitaliteitsaanbod, is het nodig dat je akkoord gaat met de tarieven, huisregels, algemene voorwaarden en privacyverklaring van de door jou geselecteerde partner(s). 

Met een Deelnemersabonnement kun je gebruik maken van het vitaliteitsaanbod tijdens de reguliere openingstijden van de betreffende partner. 

Gebruik van dit platform en het vitaliteitsaanbod van onze partners is altijd op eigen risico. 

Je staat ervoor in dat alle informatie die je aan BFO verstrekt juist, actueel en volledig is. 

Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw deelnemersaccount. Het is niet toegestaan om derden toegang te geven tot jouw inloggegevens. 

BFO kan de inhoud op het platform (gedeeltelijk) verwijderen of bewerken, of jouw deelnemersaccount beëindigen of pauzeren, bijvoorbeeld in het geval van verdenking van fraude, bij schending van deze voorwaarden, als onze partners het vitaliteitsaanbod tijdelijk niet meer (volledig) kunnen aanbieden, of bij wijzigingen in toepasselijke wetgeving. 

Als je uit dienst treedt bij jouw werkgever of jouw lidmaatschap opzegt, kan je niet langer gebruik maken van het vitaliteitsaanbod van onze partners na afloop van jouw Deelnemersabonnement. Als je gebruik wilt blijven maken van het vitaliteitsabonnement van een partner, kan je bijvoorbeeld rechtstreeks bij de partner een nieuw abonnement afsluiten. 

Jouw werkgever of vereniging zal de kosten voor het Deelnemersabonnement betalen. Als jouw werkgever of vereniging de kosten niet (tijdig) betaalt, kan het zijn dat jij niet langer gebruik kunt maken van het vitaliteitsaanbod van onze partners. 

Voor vragen of klachten over jouw Deelnemersabonnement of het vitaliteitsaanbod verwijzen wij je naar de desbetreffende partner. 

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2022.